Chemie‎ > ‎

Obecná chemie

Hmota

Všechny objekty a jejich vlastnosti, všechny jevy a děje jsou projevem hmotné podstaty světa.
  • Látky (zabývá se jimi Chemie) – tvoří všechna tělesa = předměty kolem nás, Země i jiná vesmírná tělesa
  • Pole (zabývá se jimi zejména Fyzika) – projevují se silovým působením mezi tělesy, která jsou v tomto poli (př. gravitační, elektromagnetické…)


Chemické látky

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky10.html

obr. chemické látky 

obr. skupenství a jejich přeměny

Atom, molekula

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom2.html
video: Co je atom? (9:01)

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly1.html

Periodická soustava prvků

motivační video: Periodic Table Song (2:53)
tabulka (online): http://www.prvky.com/periodicka-tabulka.html

Vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle. = Prvky, které jsou v periodické soustavě prvků pod sebou mají podobné vlastnosti.

Názvosloví anorganických sloučenin

postup výkladu / opakování: prvky – halogenidyoxidy + sulfidy – hydroxidy – kyseliny (bezkyslíkaté + kyslíkaté) – soli kyselin (bezkyslíkaté + kyslíkaté) – hydrogensoli  ## na jedné stránce VŠECHNO
procvičovací web: http://anorganika.gfxs.cz

Směsi

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/smesi1.html

Chemické reakce, chemické rovnice, výpočty

opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce1.html
opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly5.html (chemická vazba)
opakování ze ZŠ: http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce19.html (látkové množství)

procvičovací web: http://canov.jergym.cz/anorgrov/anorgani.htm