Výpočetní technika / IKT

V dnešní době se nám sousloví výpočetní technika začíná propadat do historie jest "převálcováno" pojmem novějším a širším – Informační a komunikační technologie.

Zkratka IKT (srozumitelněji možná raději ICT) v sobě zahrnuje veškeré technologie, které jsou v dešním světě používány pro komunikaci a práci s informacemi.


Informační a komunikační technologie

Adresa URL se specifikací gadgetu nebyla nalezena


Trocha historie nikoho nezabije... ;)