Databáze

Jistě jste již slyšeli o systémech, které shromažďují informace, které jsou následně zprostředkovávány uživatelům. Tyto systémy jsou jakýmsi prostředníkem, který uživatelům umožňuje vkládání, rychlé vyhledávání, třídění, řazení, úpravu informací. Zastřešujícím pojmem pro tyto kartotéky - soubory dat je databáze.


Požadavky (kompetence):

  • Pochopit, co je databáze, jaká je struktura databáze a jak se s ní pracuje.
  • Vytvořit jednoduchou databázi a prohlížet obsah databáze v různých režimech zobrazení.
  • Vytvořit tabulku, definovat a upravovat pole tabulky a jejich vlastnosti, zadávat a měnit data v tabulce.
  • Řadit a filtrovat data tabulky a formuláře, vytvářet, upravovat a spouštět databázové dotazy za účelem získání požadovaných informací z databáze.
  • Pochopit, co je formulář a vytvářet formuláře pro zadávání, úpravy a odstraňování záznamů a dat v záznamech.
  • Vytvářet běžné sestavy a upravovat výstupy pro další distribuci.


Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Databázi si můžete nejsnáze představit jako papírovou kartotéku známou z lékařských ordinací. Databáze obsahuje data (informace o pacientech) uložená na paměťovém médiu (papíry). Tato data mezi sebou mají určité vztahy (např. u jednoho pacienta chronologicky navazují) a jsou určitým způsobem členěna (desky jednotlivých pacientů, šuplíky podle příjmení).

Zdroj: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/databaze/


Zajímavé (vysvětlující) články: