Prezentace

... úvod...


Požadavky (kompetence):

  • Pracovat s prezentacemi a ukládat je v souborových formátech různého typu.
  • Využívat vestavěných možností aplikací pro prezentace pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
  • Pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled.
  • Vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích, znát užitečné návyky pro pojmenovávání snímků.
  • Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
  • Vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty.
  • V prezentacích používat animace a přechodové efekty a ověřovat správnost obsahu prezentace před závěrečným tiskem nebo vlastní prezentací.


Prezentování informací lze v dnešní době provádět mnoha způsoby, které se liší nejen svými možnostmi, ale zejména cestou vedoucí k cíli:

Univerzálním formátem pro publikování jakýchkoli dokumentů a tudíž i prezentací je: PDF