Tabulky a výpočty

... úvod...


Požadavky (kompetence):

  • Pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů.
  • Využívat vestavěných možností tabulkového procesoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
  • Zadávat data do buněk a používat užitečné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data.
  • Upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami.
  • Vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru. Používat užitečné návyky pro vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích.
  • Formátovat čísla a textový obsah tabulek.
  • Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
  • Přizpůsobit nastavení listu s tabulkou a prověřit a opravit obsah listu před závěrečným tiskem.


...

Fulbaroo - tvorba / vyhodnocení testů (nadstavba GA Docs / Forms)