Zpracování textů

Chceme-li vytvářet a publikovat texty, které jsou správné nejen gramaticky, ale i formálně, měli bychom respektovat určitá pravidla, která vznikla dlouhým vývojem tohoto odvětví (od počátku písemníctví, přes vynález knihtisku až do dnešní doby textových procesorů běžících na počítačích. Dalo by se též říci, že profesionálně vytvořená tiskovina respektuje (popř. kultivuje) nejen text jako takový, ale též estetické cítění člověka.


Požadavky (kompetence):

  • Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu.
  • Využívat vestavěných možností textového editoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
  • Vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu a být připraven je sdílet a poskytovat.
  • Pro zlepšení vzhledu dokumentů používat různé formátování a znát související užitečné návyky.
  • Vkládat tabulky, obrázky a kreslené objekty do dokumentů.
  • Připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci.
  • Přizpůsobit nastavení stránky dokumentu a před závěrečným tiskem dokumentů prověřit správnost pravopisu.


...

ć
Jakub Fabián,
30. 7. 2011 5:22