Obsluha počítače

... úvod...

opěra předloktí 5–10 cm, klávesnice ve výši lokte, úhel loktů a kolen 90°,
podepření bederní páteře, volný pohyb kolen


převzato z http://www.kancelarsky-nabytek-praha.cz/ergonomie.htm


Požadavky (kompetence):

  • Pochopit, co je technické počítačové vybavení (hardware) a vědět, co může ovlivnit výkon počítače. Znát běžná periferní zařízení.
  • Pochopit problematiku ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souvislosti s používáním výpočetní techniky.
  • Uvědomovat si důležité bezpečnostní problémy spojené s používáním počítačů.
  • Pochopit, co jsou informační a komunikační technologie a uvést příklady jejich praktického vyžití v každodenním životě.
  • Uvědomovat si důležité právní problémy týkající se autorského práva a ochrany dat spojené s používáním počítačů.
  • Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy.
  • Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí.
  • Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení.
  • Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému.
  • Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům.