Operační systém

Pod pojmem operační systém (OS) rozumíme jakýsi základní program (software - SW), který oživuje technické díly počítače (hardware - HW) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Na každém počítači musí být nějaký OS nainstalován, neboť je zároveň prostředníkem (rozhraním) mezi počítačem a uživatelem.