Počítačové sítě

.. úvod...


Požadavky (kompetence):

  • Pochopit, k čemu slouží počítačové sítě a jak pracují. Znát různé způsoby připojení k Internetu.
  • Pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při používání Internetu.
  • Řešit každodenní úkoly spojené s vyhledáváním na Internetu včetně změn nastavení internetového prohlížeče.
  • Hledat informace na Internetu, vyplňovat a odesílat internetové formuláře.
  • Ukládat internetové stránky a stahovat soubory z Internetu. Kopírovat obsah internetových stránek do dokumentů.
  • Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího používání. Uvědomovat si, že existují další možnosti komunikace.
  • Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na Internetu.
  • Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami a tisknout zprávy.
  • Uvědomovat si možnosti zlepšení efektivity práce při používání aplikací pro komunikaci elektronickou poštou. Spravovat a třídit zprávy elektronické pošty.
Podřízené stránky (4): Internet Technické minimum Tvorba webu WEB 2.0