Algoritmizace

Začínat definicí není nic nádherného a motivujícího, ale zde tento prohřešek učiním skutkem a uvedu následující blok informací definicí převzatou z knihy Malá encyklopedie matematiky, resp. ze stránky http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Algoritmus:

Algoritmem rozumíme soubor přesně stanovených pravidel, určující pořadí daného konečného systému operací, který zabezpečuje řešení všech úloh daného typu.