Dějepis

http://www.timerime.com ... vytváření časových os (online)

http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka.html ... virtuální prohlídka Královské cesty v Praze