Chemie

Vážení prváci,

tyto stránky se pokusí být vaším "průvodcem" při pronikání do tajů a krás předmětu Chemie. Postupně zde naleznete odkazy na výukové materiály, videa, obrázky i úkoly.

  (4:18)

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů mě neváhejte osobně či emailově na adrese fabianjakub@soanachod.cz

Pokud chcete, abych zaslanému mailu věnoval svůj čas, musí být napsán korektně (dle ČSN 016910) a tudíž musí obsahovat vždy: předmět (srozumitelný důvod napsání mailu), oslovení (v 5. pádě), vlastní text sdělení (pravopisně korektní), rozloučení, pozdrav, podpis (vč. uvedení třídy).


Pro potřeby výuky (doma) je doporučeníhodné (nikoli nezbytné) zajistit si jednu z následujících knih:

 • ČAPEK ADAMEC, Martin a kolektiv. Chemie pro SOŠ nechemického zaměření. 1. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2019. ISBN 978-80-88057-55-0.
 • BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN 80-859-3711-5.
 • VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 365 s. ISBN 80-042-2463-6.

Na každou výukovou hodinu jsou vyžadovány tyto pomůcky:

 • sešit (A4, min. 20 listů, nejlépe nelinkovaný + „lenoch“)
 • propiska, tužka, guma, pravítko, (kalkulačka)
 • periodická soustava prvků

Výsledná známka (klasifikace) je dána váženým průměrem z dosažených známek:

 • testíky z názvosloví – prvky, sloučeniny
 • tematické písemky – výpočty, jednotlivé kapitoly učiva
 • ústní zkoušení
 • laboratorní práce
 • aktivita (chování) při výuce
 • referáty (5minutovky) formou prezentace před třídou


(2:32)


Chemie je prvním z mých dvou aprobačních předmětů, a to i přes fakt, že jsem se k její výuce v plném rozsahu od promoce na mé "Alma Mater" Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně nedostal... :(

Je-li Váš zájem o chemii skutečný, pak krom "proklikání" těchto stránek, popřípadě zde umístěných odkazů, doporučuji oficiální časopis Asociace českých chemických společností vycházející od roku 1876