Obecná chemie

Hmota


Všechny objekty a jejich vlastnosti, všechny jevy a děje jsou projevem hmotné podstaty světa.


Periodická soustava prvků

viz  http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom15.html

video: Periodické společenství prvků (10:18)

tabulka (online): http://www.prvky.com/periodicka-tabulka.html


Vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle. = Prvky, které jsou v periodické soustavě prvků pod sebou, mají podobné vlastnosti.


Názvosloví anorganických sloučenin


postup výkladu / opakování: prvky – halogenidyoxidy + sulfidy – hydroxidy – kyseliny (bezkyslíkaté + kyslíkaté) – soli kyselin (bezkyslíkaté + kyslíkaté) – hydrogen-soli  ## na jedné stránce VŠECHNO

výklad i procvičování: https://www.nazvoslovi.cz

procvičovací web: http://anorganika.gfxs.cz


Chemická reakce

– děj, při kterém vznikají nové chemické látky (schematický zápis = chemická rovnice) ... reaktanty —> produkty

viz http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce0.html 

simulace:


Chemická vazba

– specifický typ interakce mezi částicemi, při jejímž vzniku dochází ke snížení energie systému - více viz chemická vazba

viz http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly5.html

simulace: polarita molekul ... https://phet.colorado.edu/cs/simulations/molecule-polarity 


Chemické výpočty

Látkové množství (1 mol) ... viz http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce19.html 


procvičování: